• Plaster Bandage

    Fashë suvaje

    Fashë suva është bërë nga fashë garzë që shkon deri në tul, shtoni suva të pluhurit të Parisit për të bërë, pas njomjes përmes ujit, mund të ngurtësohet në kohë të shkurtër të finalizojë projektin, të ketë aftësi shumë të fortë të modelit, stabiliteti është i mirë. Përdoret për fiksim kirurgji ortopedike ose ortopedike, bërja e formave, pajisjeve ndihmëse për gjymtyrët artificiale, stenteve mbrojtëse për djegie, etj., me çmim të ulët.